Kontakty

V krajských centrech podpory zabezpečují podporu krajští koordinátoři (interní pracovník NPI ČR). Zajišťují organizaci vzdělávacích aktivit dané problematiky a poskytují „centralizovanou“ podporu pedagogickým pracovníkům, a to navázáním spolupráce s odborníky a partnery pro zprostředkování základních informací, po prokliku jednotlivých krajských pracovišť se dostanete na stránku s informacemi každého kraje.

Kontakty centrálního pracoviště

Mgr. Halka Smolová Závorová

  • Ústřední metodička pro vzdělávání pro oblast podpory dětí/žáků cizinců
  • Národní pedagogický institut ČR, Centrální pracoviště, Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1
  • Tel: +420 770 124 750
  • E-mail: halka.smolova@npi.cz
  • Řešené oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npi.cz, koordinace krajských center podpory, odborné poradenství

Mgr. Markéta Slezáková

  • Odborná garantka pro oblast čeština jako druhý jazyk NPI ČR
  • Národní pedagogický institut ČR, Centrální pracoviště, Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1
  • Tel: +420 770 320 480
  • E-mail: marketa.slezakova@npi.cz
  • Řešené oblasti: DVPP, ediční činnost, odborné poradenství v oblasti didaktiky ČDJ

Kontakty krajských pracovišť

 

Krajské pracoviště Krajský koordinátor E-mailová adresa Telefon
Brno Mgr. Margita Veberová margita.veberova@npi.cz +420 775 122 522
České Budějovice Mgr. Kateřina Ježková katerina.jezkova@npi.cz +420 771 259 242
Hradec Králové Mgr. Hana Černá hana.cerna@npi.cz +420 775 576 312
Jihlava Mgr. Marie Vránová marie.vranova@npi.cz +420 771 256 762
Karlovy Vary Mgr. Dana Chmelová dana.chmelova@npi.cz +420 775 755 035
Liberec Mgr. Hana Lipenská hana.lipenska@npi.cz +420 777 496 056
Olomouc Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. irena.cakirpaloglu@npi.cz +420 778 880 449
Ostrava Mgr. Lucie Vrbová lucie.vrbova@npi.cz +420 778 972 287
Pardubice Ing. Jiří Effenberk jiri.effenberk@npi.cz +420 777 101 900
Plzeň Mgr. Miroslava Sklenářová miroslava.sklenarova@npi.cz +420 775 571 656
Praha a Střední Čechy Michal Kryl michal.kryl@npi.cz +420 775 869 773
Ústí nad Labem Bc. Bohdana Flanderková bohdana.flanderkova@npi.cz +420 731 503 733
Zlín Mgr. Zdeněk Duša zdenek.dusa@npi.cz +420 775 571 632

 

Aktivity krajských kontaktních center řídí Mgr. Halka Smolová Závorová (halka.smolova@npi.cz) z centrálního pracoviště NPI ČR.

KRAJSKÁ CENTRA PODPORY

Pro zobrazení požadovaného centra podpory vyberte příslušné krajské město na mapě: