Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince

O projektu

Projekt Erasmus+ KA2 Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců

The Teacher´s training to the inclusion of the children of foreigners project (TTI)

Národní institut pro další vzdělávání se stal na konci roku 2016 koordinátorem projektu Erasmus+, Strategická partnerství v odborném vzdělávání, soustředícím se na téma přípravy učitelů na zařazení dětí cizinců do běžné výuky.

Aktivity projektu budou trvat 20 měsíců a jeho partnery jsou kromě NIDV občanské sdružení CEMEA Neapol (Itálie), Státní pedagogický ústav (Slovensko) a 1. Všeobecné lyceum Trikala (Řecko). Cílem projektu je vytvoření metodického rámce, který bude podporovat učitele ve výchovně-vzdělávacím procesu a inkluzi dětí cizinců ve školách a školských zařízeních. Kromě formálního vzdělávání se realizátoři projektu chtějí věnovat i přípravě pedagogů z oblasti neformálních a volnočasových aktivit škol a školských zařízení. Mezi hlavní výstupy projektu bude patřit analýza současného stavu integrace dětí přistěhovalců do formálního a neformálního vzdělávání v o oblastech, kde působí účastnické instituce, e-learningový vzdělávací program pro pedagogy a také mezinárodní workshop v Bratislavě.

Veškeré materiály budou k dispozici jak v angličtině, tak v národních jazycích, tj. češtině, slovenštině, italštině a řečtině.