Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Metodiky

Soubor materiálů „Hezky česky II“

Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny). Ke stažení ZDE.

Metodický materiál „Hrajeme si s říkankami“

Ke stažení: Metodická příručka, Metodický materiál

Bulletin NIDV věnovaný vzdělávání dětí a žáků cizinců

Nejnovější Bulletin NIDV — zpravodaj pro pedagogické pracovníky je zcela věnován problematice podpory vzdělávání dětí cizinců a žáků cizinců.

Ke stažení: NIDV Bulletin č. 3 – DŽC

Už 15 let učíme v našich školách děti cizinců

Úvod

Pracovní ­listy ČJ

Zpracovali pedagogičtí pracovníci Základní školy Bělá pod Bezdězem a Základní a mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka.

Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince – 2. stupeň ZŠ a SŠ

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) vydalo novou příručku pro lektorky a lektory, zaměřenou na výuku českého jazyka náctiletých cizinců. Autorkou příručky je Mgr.  Linda Doleží, Ph.D. Celý metodický materiál je možno stáhnout na stránce AUČCJ: http://www.auccj.cz/upload/article/488/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince-2-stupen-zs-a-ss.pdf

AUČCJ již v roce 2014 vydalo metodickou příručku Začínáme učit češtinu pro děti-cizince – mladší školní věk, zde: http://www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti%C2%AD%E2%80%91cizince-%E2%80%93-mladsi-skolni-vek-a305.

Poté v roce 2015 příručku Začínáme učit češtinu pro děti-cizince – předškolní věk, zde: http://www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince-%E2%80%93-predskolni-vek-a307.

Prázdninová škola češtiny

prazdninova_skolaNárodní institut pro další vzdělávání připravil v rámci Podpory pedagogům vzdělávajících děti/žáky cizince publikaci Prázdninová škola češtiny.

Jedná se o soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince staršího školního věku na úrovni začátečník. Obsahuje plán pro desetidenní intenzivní kurz doplněný sadou pracovních listů, které lze využít jak přímo ve výuce, tak k domácí přípravě dětí. Program pro každý den je detailně rozepsán a kromě konkrétních aktivit obsahuje také praktické poznámky a doporučení pro učitele.

Materiál ke stažení

 

Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. NIDV pevně věří, že i tento materiál pomůže učitelům při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. DVD se natáčelo ve Fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou v Praze 13. Velké dík patří autorce celého projektu paní Mgr. Mileně Kmentové, která se dané problematice věnuje již dlouhá léta.

Zde se můžete přihlásit na kurz „Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka“

Video ke stažení ve formátu mp4 (300 MB)

potisk_obalu-dvd-metodicky_material

Obal DVD

 

NIDV připravil jazykové mutace formulářů pro potřeby mateřských škol

Seznam věcí potřebných do MŠ

česká verze

anglická verze

arabská verze

bulharská verze

ruská verze

španělská verze

vietnamská verze

Evidenční list do MŠ

česká verze

anglická verze

arabská verze 1. část arabská verze 2. část

bulharská verze

ruská verze

španělská verze

vietnamská verze

Plná moc k předávání dítěte

česká verze

anglická verze

arabská verze

bulharská verze

ruská verze

španělská verze

vietnamská verze

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

česká verze

anglická verze

arabská verze

bulharská verze

ruská verze

španělská verze

vietnamská verze

 

NIDV připravil jazykové mutace formulářů pro potřeby základních škol

Alergeny

česká verze

anglická verze

arabská verze

bulharská verze

ruská verze

španělská verze

Informace o školní družině

česká verze

anglická verze

arabská verze

bulharská verze

ruská verze

španělská verze

vietnamská verze

Přestup na jinou školu

česká verze

anglická verze

arabská verze

bulharská verze

ruská verze

španělská verze

vietnamská verze

Školní stravování

česká verze

anglická verze

arabská verze

bulharská verze

ruská verze

španělská verze

vietnamská verze

Informace k zápisu do ZŠ

česká verze

anglická verze

arabská verze

bulharská verze

ruská verze

španělská verze

Žádost o uvolnění z vyučování na dobu delší než 3 dny

česká verze

anglická verze

arabská verze

bulharská verze

ruská verze

španělská verze

vietnamská verze

Hezky česky

hezky_ceskySoubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodické pokyny.

Materiál ke stažení

 

 

Doporučený seznam učebnic a materiálů pro žáky cizince na základních a středních školách

Seznam doporučených učebnic a vhodných materiálů včetně pomůcek do vyučovacích hodin pro žáky cizince na I. stupni ZŠ je rozdělen do tří částí, na období předslabikářové, pro začínající čtenáře a pro pokročilejší čtenáře.

V seznamu doporučených učebnic pro žáky cizince na II. stupni ZŠ jsou uvedeny učebnice zaměřené přímo na žáky s odlišným mateřským jazykem této věkové kategorie, ale také učebnice češtiny pro cizince obecně, tj. i učebnice autory určené pro dospělé, které jsou však dobře využitelné i pro výuku žáků cizinců na 2. stupni ZŠ. Do seznamu jsou zahrnuty také materiály neučebnicového charakteru, tj. např. adaptované texty, hry a aktivity do vyučovacích hodin apod.

Hlavním kritériem výběru učebnic pro žáky cizince středních škol byly učebnice
a učební materiály bez použití mediačního jazyka v instrukcích a gramatických výkladech. Výjimku tvoří učebnice New Czech Step by Step/ Tschechisch Schritt für Schritt, protože ta pokrývá úroveň A2. V blízké budoucnosti ji může nahradit připravované vydání Čeština expres III a Čeština expres IV. Cizinci na středních školách mohou využívat učebnice
a doplňkové upravené literární předlohy, které jsou určeny dospělým jinojazyčným mluvčím.

Učebnice a další materiály pro výuku žáků cizinců jsou řazeny abecedně. Anotace jsou uvedeny pouze tehdy, mají-li upozornit na nějaký zajímavý či důležitý aspekt učebnice nebo materiálu. Úroveň podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) je uvedena pouze tehdy, když ji sám autor definuje.

Do seznamu doporučených učebnic a dalších materiálů pro žáky cizince byly zařazeny i některé publikace, které nemají doložku MŠMT, a proto mohou na základních a středních školách sloužit jen jako pomocné a doplňkové učební podklady.

(Zdroj: MŠMT)

I. stupeň základní školy

II. stupeň základní školy

Střední školy

 

Jak se u nás věnujeme dětem a žákům cizincům

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravil v rámci Podpory pedagogů vzdělávajících děti/žáky cizince ve spolupráci se školami ukázky příkladů dobré praxe, tedy jak se věnují dětem/žákům cizincům právě u nich ve školách.

Mateřská škola, Maxe Švabinského 664, Bílina
MŠ Sedmikráska, Benešov nad Černou 86
ZŠ Jižní IV 1750/10, 141 00 Praha 4 – Záběhlice
Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, 36017 Karlovy Vary
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo nám. 878/10, 326 00 Plzeň
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953
Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350
Církevní gymnázium Německého řádu, Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc
SOŠ Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379, 250 88 Čelákovice

Quadreso k praktickému použití

Quadreso
Národní institut pro další vzdělávání připravil pro pedagogické využití tematické Quadreso. Karetní hru zaměřenou na paměť a soustředění a odvozenou od známějšího pexesa mohou učitelé využít mimo jiné i při podpoře žáků-cizinců ve své třídě.

 

 

Český žák-cizinec

Metodická příručka ke stažení

NIDV vydal Metodiku pro pedagogické pracovníky zabývající se problematikou dětí/žáků cizinců autorky Lucie Slavíkové-Boucher (Česká škola bez hranic).

Metodická příručka v koncentrované podobě popisuje typy žáků cizinců přicházejících do českých škol, jejich možné odlišnosti i předpokládané vnímání nového prostředí. Nabízí rovněž opatření a rady, jak v nových školských situacích postupovat a čeho se vyvarovat.

 

 

 

Integrace žáků cizinců do základních škol

videomateriál ke stažení, 801 MB

Metodický materiál zpracovaný formou videa. Obsahuje základní informace související s integrací dětí, žáků cizinců do vzdělávacího systému ČR v souladu s legislativou. Konkrétními tématy materiálu jsou postupy přijímání dětí, žáků cizinců do škol v ČR, organizace, zařazování a práce v kmenové třídě, obsah a metodické vedení výuky přizpůsobené potřebám těchto žáků. Obsahem je rovněž nabídka námětů a vhodných aktivit pro praktické využití ve výuce českého jazyka jako druhého jazyka.

Autorka Mgr. Jana Hlaváčková

Jak učit matematiku ve třídách s žáky cizinci

http://www.nuv.cz/vystupy/jak-ucit-matematiku-ve-tridach-se-zaky-cizinci

Pod vedením pracovníků NÚV a rukou odborníků Pedagogické fakulty UK vznikla příručka pod názvem Výuka matematiky v jazykově a kulturně heterogenních třídách, která může pomoci učitelům při výuce matematiky ve třídách s žáky cizinci.
Celý materiál je možno stáhnout na stránce NÚV:

Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol

webové stránky projektu: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-450.html
vybrané publikace: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-452.html.

Domácí vzdělávání – fakta, analýzy, diagnostika

webové stránky projektu:http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-419.html
vybrané české publikace na dané téma: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-423.html.

Ostatní

Čeština jako cílový jazyk II (METODIKA PRO DOSPĚLÉ)

Čeština jako cílový jazyk I (METODIKA PRO DĚTI)

Doporučená literatura – Čeština jako cílový jazyk II (METODIKA PRO DOSPĚLÉ)

Doporučená literatura – Čeština jako cílový jazyk I (METODIKA PRO DĚTI)