Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince
Pomozme společně dětem
- cizincům, aby u nás byly doma.
Hledáte metodické materiály pro výuku?
Metodické materiály
Rozšiřte své sociokulturní kompetence!
Vzdělávací programy

Online counselling

Is there a new foreign pupil/child in your school? Do you teach foreign pupils and lack the relevant information?

Through e-Counselling you may get a quick and well-rounded response to a problem you are currently dealing with when working with foreign children/pupils.

Send your query

Regional support centres

Regional support centres have regional coordinators (internal staff of the National Institute for Further Education) that provide support. They are in charge of logistics for specific educational activities, ensuring “centralised” support for teaching staff by establishing cooperation with experts and partners in facilitating basic information.

Organisations in your region

Training programmes

We mainly focus on enhancing teachers’ sociocultural competence in working with children/pupils.
The programmes make teachers familiar with the professional literature used and provide them with specific guidance materials and teaching aids that can be used during instruction.

Choose a programme

E-learning

Do you teach a foreign child or pupil and lack the key input information? Would you like to get basic, comprehensive and broad knowledge about teaching Czech as a second language? Pay attention to this training programme.

More information

O projektu

Od roku 2014 byl nově doplněn dosud centrálně organizovaný systém podpory o zařazení nového
článku podpory prostřednictvím krajských pracovišť Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV)
jako přímo řízené organizace MŠMT s finanční podporou MV. Národní institut pro další vzdělávání
nabízí vzdělávací programy, které se zaměřují zejména na zvyšování kompetencí pedagogů pro práci
s dětmi/žáky-cizinci. Kromě školících akcí se nově akcentuje přímá metodická, informační a
organizační pomoc školám. Ve spolupráci s externími spolupracovníky se organizace podílí na
metodickém a organizačním řešení konkrétních případů dětí/žáků-cizinců ve školách. Veškerá činnost
a realizované aktivity NIDV v dané oblasti jsou v rámci MŠMT pod gescí odboru vzdělávací soustavy.

Zobrazit více

Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem

videomateriál ke stažení.

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. NIDV pevně věří, že i tento materiál pomůže učitelům při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. DVD se natáčelo ve Fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou v Praze 13. Velké dík patří autorce celého projektu paní Mgr. Mileně Kmentové, která se dané problematice věnuje již dlouhá léta.

Aktuality

Zveřejněno 12. 09. 2017

POSITION OF THE CZECH SCHOOL INSPECTORATE ON THE PROVISION OF COUNSELLING SERVICES TO FOREIGN CHILDREN AND FOREIGN PUPILS

The Czech School Inspectorate publishes its position on selected facts associated with education of foreign children in kindergartens (hereinafter referred to as “foreign children”) and foreign children in elementary schools (hereinafter referred to as “foreign pupils”)…. Číst dále >