Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Aktuality

Zveřejněno 26. 04. 2018

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka vydala příručku k výuce češtiny jako druhého/ cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení

Autorský kolektiv pod vedením Lindy Doleží se zaměřil na problematiku specifických poruch učení u žáků, jež se učí češtinu jako druhý/cizí jazyk, a vydal tak publikaci Specifické poruchy učení a čeština jako druhý/cizí jazyk: příručka pro… Číst dále >

Zveřejněno 09. 11. 2017

Bulletin NIDV věnovaný vzdělávání dětí a žáků cizinců

Nejnovější Bulletin NIDV — zpravodaj pro pedagogické pracovníky je zcela věnován problematice podpory vzdělávání dětí cizinců a žáků cizinců. Ke stažení: NIDV Bulletin č. 3 – DŽC

Zveřejněno 06. 11. 2017

Výzva k dotačnímu řízení Ministerstva vnitra ČR — Integrace cizinců 2018

Dne 2. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí v dotačním výběrovém řízení „Integrace cizinců 2018“. Bližší informace naleznete v příloze ke stažení pod článkem a na internetových stránkách: http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d. Termín pro zaslání žádostí je… Číst dále >

Zveřejněno 11. 10. 2017

Celostátní konference s názvem „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty – cizince“

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá celostátní konferenci pro širokou pedagogickou veřejnost s názvem „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty – cizince“, dne 20. října 2017 v Praze, v prostorách MŠMT, Karmelitská 7, Praha, místnost C081. Konference je zaměřena na problematiku… Číst dále >

Zveřejněno 10. 10. 2017

Nové publikace a zprávy evropské sítě Eurydice

Evropská síť Eurydice připravila rozsáhlou zprávu Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2017, kde popisuje hlavní přístupy k výuce cizích jazyků v evropských vzdělávacích systémech. Vzhledem k tomu, že v mnohojazyčné Evropě existuje více než 60… Číst dále >

Zveřejněno 09. 10. 2017

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách byl vyhlášen

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT‑24277/2017), který je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního… Číst dále >

Zveřejněno 03. 10. 2017

Newsletter spolku Česká škola bez hranic

Avizujeme vydání nového newsletteru spolku Česká škola bez hranic (www.csbh.cz). Cílem sdružení je mimo jiné udržovat a šířit znalost českého jazyka a kultury u Čechů žijících v zahraničí, a to ve spolupráci s Českými školami bez… Číst dále >

Zveřejněno 22. 09. 2017

Vyhlášení grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“

Podmínky grantového řízení i příslušný elektronický formulář žádosti je v příloze toho mailu, případně je dostupný na tomto odkazu. Termín uzávěrky pro podání žádostí o grant je stanoven na středu 1. 11. 2017 včetně tohoto data…. Číst dále >

Zveřejněno 26. 07. 2017

IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZÁSTUPCŮ ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ

Česká škola bez hranic z.s. si Vás v rámci „Týdne češtiny ve světě“ dovoluje pozvat na IX. Mezinárodní konferenci, která se koná 4. srpna 2017 v prostorách Ministerstva zahraničí, Praha 1. Hlavním tématem programu konference je stav a… Číst dále >

Zveřejněno 30. 05. 2017

Nabídka kurzů češtiny

Centrum pro integraci cizinců, Praha představuje zájemcům kurzy češtiny na léto 2017. V nabídce najdete intenzívní kurzy češtiny, vzdělávací program ke zdokonalení konverzace, kurz zaměřený na gramatiku i program pro lékaře a zdravotní pracovníky. Intenzivní kurzy češtiny … Číst dále >