Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince

Aktuality

Zveřejněno 08. 12. 2016

Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. NIDV pevně věří, že i… Číst dále >

Zveřejněno 30. 11. 2016

Zástupci NIDV na setkání AUČCJ

Zástupci Národního institutu pro další vzdělávání se zúčastnili v sobotu 3. prosince již 55. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Prezentovali tu činnost NIDV v rámci podpory pedagogům vzdělávajících děti/žáky-cizince. NIDV a AUČCJ se dohodly na další… Číst dále >

Zveřejněno 22. 11. 2016

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden-srpen 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 11. 2016 v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,… Číst dále >

Zveřejněno 21. 11. 2016

Schéma přípravy na příchod nového žáka-cizince do školy

 CO JE DOBRÉ MÍT NACHYSTÁNO, NEŽ PŘIJDE DÍTĚ CIZINEC DO ŠKOLY: Určit zodpovědnou osobu za integraci cizinců (případně žáků se SVP) ve škole – koordinátora pro integraci cizinců. Funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, koordinuje… Číst dále >

Zveřejněno 16. 11. 2016

Nová metodika pro výuku žáků-cizinců klepe na dveře

Národní institut pro další vzdělávání v rámci podpory v pedagogických pracovníků vzdělávající žáky-cizince připravil ve spolupráci s Mgr. Janou Táborkovou novou metodiku Hezky česky. Autorka metodiky je dlouholetou a zkušenou pedagožkou věnující se výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve… Číst dále >

Zveřejněno 12. 11. 2016

Změna maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. a cizinci

MŠMT zveřejnilo vyhlášku č. 311/2016 Sb., kterou byla novelizována maturitní vyhláška     č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel budou konat maturitní zkoušku žáci počínaje jarním zkušebním obdobím 2017. Pro lepší orientaci zveřejňujeme paragraf týkající… Číst dále >

Zveřejněno 04. 11. 2016

MŠMT vyhlásilo rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků – cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých… Číst dále >

Zveřejněno 31. 10. 2016

Vyhláška o přijímacím řízení a přijímání cizinců

V přípravě pro tisk v Částce č. 139 Sbírky předpisů České republiky je schválená Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  Podle nových pravidel bude přijímací řízení probíhat počínaje školním rokem 2016/2017. Nová vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 671/2004… Číst dále >

Zveřejněno 14. 10. 2016

Čeština jako cizí jazyk versus čeština jako druhý jazyk – co je správně?

Příspěvek Mgr. Ireny Brychnáčové je zaměřen na objasnění pojmů čeština jako cizí jazyk a čeština jako druhý jazyk. Národní institut pro další vzdělávání prostřednictvím krajských center podpory zajišťuje odbornou pomoc pedagogickým pracovníkům vzdělávajících děti a žáky-cizince…. Číst dále >

Zveřejněno 14. 10. 2016

Spolupráce jako klíč k integraci dětí – cizinců

Jak již název napovídá, tento článek se týká vzájemné spolupráce mezi institucemi a rodinou, která je nezbytná při zařazení a následné integraci dítěte – cizince do systému vzdělávání ČR. Podle zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců… Číst dále >