Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince
nidv
slide
Pomozme společně dětem
- cizincům, aby u nás byly doma.
Elementary school kids in a classroom raising their hands
Hledáte metodické materiály pro výuku?
Metodické materiály
Elementary school kids sitting on classroom floor
Rozšiřte své sociokulturních kompetence!
Vzdělávací programy

Online poradenství

Přišel do školy nový žák/dítě cizinec? Vyučujete žáky cizince a schází Vám informace?

Prostřednictvím e-Poradenství můžete získat rychlou a fundovanou odpověď na problém, který právě řešíte při práci s dětmi/žáky cizinci.

Odešlete svůj dotaz

Krajská centra podpory

V krajských centrech podpory zabezpečují podporu krajští koordinátoři (interní pracovník NIDV). Zajišťují organizaci vzdělávacích aktivit dané problematiky a poskytují „centralizovanou“ podporu pedagogickým pracovníkům, a to navázáním spolupráce s odborníky a partnery pro zprostředkování základních informací.

Organizace ve vašem kraji

Vzdělávací programy

Zaměřujeme se zejména na zvyšování sociokulturních kompetencí pedagogů pro práci s dětmi/ žáky.

V programech se pedagogové seznamují s přehledem používané odborné literatury a získávají konkrétní metodické materiály a učební pomůcky použitelné ve výuce.

Vyberte si program

E-learning

Připravujeme

Více informací

O projektu

Od roku 2014 byl nově doplněn dosud centrálně organizovaný systém podpory o zařazení nového
článku podpory prostřednictvím krajských pracovišť Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV)
jako přímo řízené organizace MŠMT s finanční podporou MV. Národní institut pro další vzdělávání
nabízí vzdělávací programy, které se zaměřují zejména na zvyšování kompetencí pedagogů pro práci
s dětmi/žáky-cizinci. Kromě školících akcí se nově akcentuje přímá metodická, informační a
organizační pomoc školám. Ve spolupráci s externími spolupracovníky se organizace podílí na
metodickém a organizačním řešení konkrétních případů dětí/žáků-cizinců ve školách. Veškerá činnost
a realizované aktivity NIDV v dané oblasti jsou v rámci MŠMT pod gescí odboru vzdělávací soustavy.

Zobrazit více

Integrace žáků-cizinců do základních škol

videomateriál ke stažení, 801 MB

Metodický materiál zpracovaný formou videa. Obsahuje základní informace související s integrací dětí, žáků cizinců do vzdělávacího systému ČR v souladu s legislativou. Konkrétními tématy materiálu jsou postupy přijímání dětí, žáků cizinců do škol v ČR, organizace, zařazování a práce v kmenové třídě, obsah a metodické vedení výuky přizpůsobené potřebám těchto žáků. Obsahem je rovněž nabídka námětů a vhodných aktivit pro praktické využití ve výuce českého jazyka jako druhého jazyka.

Aktuality

Zveřejněno 14. 10. 2016

Čeština jako cizí jazyk versus čeština jako druhý jazyk – co je správně?

Příspěvek Mgr. Ireny Brychnáčové je zaměřen na objasnění pojmů čeština jako cizí jazyk a čeština jako druhý jazyk. Národní institut pro další vzdělávání prostřednictvím krajských center podpory zajišťuje odbornou pomoc pedagogickým pracovníkům vzdělávajících děti a žáky-cizince…. Číst dále >

Zveřejněno 14. 10. 2016

Spolupráce jako klíč k integraci dětí – cizinců

Jak již název napovídá, tento článek se týká vzájemné spolupráce mezi institucemi a rodinou, která je nezbytná při zařazení a následné integraci dítěte – cizince do systému vzdělávání ČR. Podle zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců… Číst dále >

Zveřejněno 27. 09. 2016

NIDV na odborném semináři s názvem „Migrantky mezi ženami“

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) jako organizace, jejíž hlavní činností je vzdělávání pedagogů, se zabývá různými oblastmi, se kterými se učitelé při své práci mohou setkat. V současné době se čím dál více diskutuje o problematice… Číst dále >

Zveřejněno 27. 09. 2016

NIDV na jednání platformy zástupců odborů školství k tématu vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

V současné době se pracovníci Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) velmi intenzivně věnují problematice podpory pedagogů pro práci s dětmi/cizinci a žáky/cizinci. V rámci tohoto projektu spolupracují s institucemi a různými organizacemi, které se danou problematikou zabývají. V úterý 20…. Číst dále >