Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince
nidv
slide
Pomozme společně dětem
- cizincům, aby u nás byly doma.
Elementary school kids in a classroom raising their hands
Hledáte metodické materiály pro výuku?
Metodické materiály
Elementary school kids sitting on classroom floor
Rozšiřte své sociokulturních kompetence!
Vzdělávací programy

Online poradenství

Přišel do školy nový žák/dítě cizinec? Vyučujete žáky cizince a schází Vám informace?

Prostřednictvím e-Poradenství můžete získat rychlou a fundovanou odpověď na problém, který právě řešíte při práci s dětmi/žáky cizinci.

Odešlete svůj dotaz

Krajská centra podpory

V krajských centrech podpory zabezpečují podporu krajští koordinátoři (interní pracovník NIDV). Zajišťují organizaci vzdělávacích aktivit dané problematiky a poskytují „centralizovanou“ podporu pedagogickým pracovníkům, a to navázáním spolupráce s odborníky a partnery pro zprostředkování základních informací.

Organizace ve vašem kraji

Vzdělávací programy

Zaměřujeme se zejména na zvyšování sociokulturních kompetencí pedagogů pro práci s dětmi/ žáky.

V programech se pedagogové seznamují s přehledem používané odborné literatury a získávají konkrétní metodické materiály a učební pomůcky použitelné ve výuce.

Vyberte si program

E-learning

Připravujeme

Více informací

O projektu

Od roku 2014 byl nově doplněn dosud centrálně organizovaný systém podpory o zařazení nového
článku podpory prostřednictvím krajských pracovišť Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV)
jako přímo řízené organizace MŠMT s finanční podporou MV. Národní institut pro další vzdělávání
nabízí vzdělávací programy, které se zaměřují zejména na zvyšování kompetencí pedagogů pro práci
s dětmi/žáky-cizinci. Kromě školících akcí se nově akcentuje přímá metodická, informační a
organizační pomoc školám. Ve spolupráci s externími spolupracovníky se organizace podílí na
metodickém a organizačním řešení konkrétních případů dětí/žáků-cizinců ve školách. Veškerá činnost
a realizované aktivity NIDV v dané oblasti jsou v rámci MŠMT pod gescí odboru vzdělávací soustavy.

Zobrazit více

Integrace žáků-cizinců do základních škol

videomateriál ke stažení, 801 MB

Metodický materiál zpracovaný formou videa. Obsahuje základní informace související s integrací dětí, žáků cizinců do vzdělávacího systému ČR v souladu s legislativou. Konkrétními tématy materiálu jsou postupy přijímání dětí, žáků cizinců do škol v ČR, organizace, zařazování a práce v kmenové třídě, obsah a metodické vedení výuky přizpůsobené potřebám těchto žáků. Obsahem je rovněž nabídka námětů a vhodných aktivit pro praktické využití ve výuce českého jazyka jako druhého jazyka.

Aktuality

Zveřejněno 08. 12. 2016

Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. NIDV pevně věří, že i… Číst dále >

Zveřejněno 30. 11. 2016

Zástupci NIDV na setkání AUČCJ

Zástupci Národního institutu pro další vzdělávání se zúčastnili v sobotu 3. prosince již 55. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Prezentovali tu činnost NIDV v rámci podpory pedagogům vzdělávajících děti/žáky-cizince. NIDV a AUČCJ se dohodly na další… Číst dále >

Zveřejněno 22. 11. 2016

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden-srpen 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 11. 2016 v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,… Číst dále >

Zveřejněno 21. 11. 2016

Schéma přípravy na příchod nového žáka-cizince do školy

 CO JE DOBRÉ MÍT NACHYSTÁNO, NEŽ PŘIJDE DÍTĚ CIZINEC DO ŠKOLY: Určit zodpovědnou osobu za integraci cizinců (případně žáků se SVP) ve škole – koordinátora pro integraci cizinců. Funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, koordinuje… Číst dále >